Uza au Agiza: Mbegu, Mashudu ya Pamba nje ya Nchi

Uza au Agiza: Mbegu, Mashudu ya Pamba nje ya Nchi
  • Mwombaji wa Kibali cha kuuza Mbegu za Pamba au Mashudu nje ya nchi lazima awe na Leseni mahsusi ya Biashara
  • Mwombaji lazima awe na mkataba wa mauzo uliosainiwa na pande zote mbili (muombaji na mnunujzi)
  • Mwombaji wa Kibali lazima arejeshe nakala ya Kibali cha kusafirisha Mbegu au Mashudu nje ndani ya siku 14 tangu kilipotolewa kabla ya kupata Kibali kingine.
  • Mwombaji hatakiwi kuuza Mbegu au Mashudu kwa kubadilishana na kitu kingine