Pata Leseni: Kuuza Pamba Nyuzi nje ya Nchi

Pata Leseni: Kuuza Pamba Nyuzi nje ya Nchi
  • Mwombaji Leseni ya kusaifisha robota nje ya nchi lazima awe amesajiliwa nchini Tanzania
  • Mwombaji Leseni lazima awe na Lesni ya biashara, TIN na Cerificate of incorporation
  • Mwombaji asiwe na mgogoro wa kibiashara au kufungiwa na kampuni ya ndani au nje ya nchi
  • Mwombaji lazima aonyeshe uwezo wa kifedha kwa uthibitisho kutoka chombo cha kifedha.
  • Mwombaji lazima athibitishe kuwa ana Pamba anayosafirisha nje ya nchi
  • Hakuna Mwombaji wa Leseni atakayeruhusiwa kusafirisha Pamba bila kibali kinachotolewa na Bodi ya Pamba Tanzania